Přivítání rodiny Paul

V sobotu 17. 11. 2012 jsme v našem sborovém společenství přivítali rodinu Paul.

Frantz – Joseph s manželkou Petrou se v létě přistěhovali z Dominikánské republiky a stali se tímto součástí naší sborové rodiny.

V říjnu se manželům Paul narodil syn Frantz – Peter.

Spolu s vedoucím sboru br. Přemkem Barem, který rodinu Paulových přivítal, vyprosil br. Jan Dymáček za přivítané Boží požehnání, ochranu a vedení od našeho Pána.

privitanirodiny-Paul

Návštěva br. Mikuláše Pavlíka – 1. prosince

Dne 1. prosince jsme prožili zvláštní sobotní bohoslužbu díky návštěvě br. Mikuláše Pavlíka, předsedy Česko-slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. Bratr Mikuláš spolu s manželkou strávil s námi celý sobotní den. Dopoledne měl kázání na téma naši křesťanské a adventistické identity na příkladu Jana Křtitele, který na dotaz „kdo jsi?“ odpovídal svým tazatelům vždy stejným směrem – odkazoval k Mesiáši. Neukazoval na sebe, ale na toho, kdo měl přijít.

Bratr pak nám posloužil z Božího slova i odpoledne, ale ještě před tím jsme měli společný oběd, po němž následovala procházka na židovský hřbitov, kterým nás provedla a o němž nám fundovaně vykládala místní správkyně hřbitova paní Věra Jelínková. Během odpolední bohoslužby jsme slyšeli zamýšlení, které bylo zaměřeno na hlavní důrazy 24 kap. Matoušova evangelia – otázky času a znamení příchodu Ježíše Krista. Kromě společeného zpěvu byl i prostor na otázky na bratra Pavlíka, který ochotně odpovídal a vysvětloval případné nejasnosti.

Radost ze společně stráveného času mohla být o to větší, že nás po delší době navštívila rodina Brabců (Marián, Janka, Míša a Honzík).

Díky Bohu za to.

Přemek.