Návštěva bratra Oleha Kharlamova

V sobotu 21. ledna 2023 naše sborové společenství navštívil kazatel br. Oleg Charlamov s  manželkou. Bratr slouží jako koordinátor pro uprchlíky a navštěvuje skupiny ukrajinských členů na území naši unie. Jsme vděční našemu Bohu za povzbudivé kázání z Božího slova, za sdílení a zkušenosti bratra Charlamova z jeho služby na Ukrajině a v dalších zemích středovýchodní Asie. Děkujeme s. Svitlance Hrynyk za tlumočení kázání a dotazů na bratra. Přejeme bratru a jeho rodině hojnost Božího požehnání a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. 

Na modlitbách prosíme Boha, aby ukončil válku a utrpení ukrajinského národa, s nímž celým srdcem soucítíme a vyjadřujeme solidaritu. 

 

Novoroční bohoslužba

V sobotu 7. ledna 2023 jsem prožili novoroční bohoslužbu, která byla vyplněna velkou vděčností a chválou našemu nebeskému Otci. Také jsme zavzpomínali na uplynulý rok. Zejména jsem vděčni za všechny děti, které patří do našeho společenství a věříme, že se cítí mezi námi dobře. Součástí programu bylo tradiční rozdávání novoročních veršů ve formě knižních záložek, které mohou doprovázet jejího držitele celý rok.

Pro naše sborové společenství byl vybrán tento biblický verš:

„Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.“

(Žalm 28,7)

Pro děti byl vybrán tento biblický verš:

„Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské. Požehnal jim a šel dál.“

(Matouš 19,13-15)

Sobota Díkůvzdání

Minulou sobotu jsme prožili bohoslužbu Díkůvzdání. Pestrý program svým vystoupením obohatily zejména děti! 🙂 Mohli jsme si uvědomit velkou vděčnost vůči Bohu za všechno, co jsme v letošním roce prožili, čím nás Bůh obdařil, a jakým způsobem provázel každého z nás.

 

 

Dny evropského dědictví Ivančice 2022

V rámci Dnů evropského dědictví byly 10. a 11. září zpřístupněny památky Jednoty bratrské v Ivančicích. Počasí letos tolik nepřálo jako v minulých letech, přesto byl doprovodný program opět zajímavý i poučný. Vážíme si každého, kdo přišel a svou přítomností podpořil naši snahu pěstovat památku na duchovní a kulturní odkaz Jednoty bratrské v Ivančicích. Těšíme se opět za rok! 🙂

Deset dnů modliteb

Ve dnech 7. až 17.1. 2015 proběhne celosvětově v naši církvi Deset dnů modliteb na téma „Zakoušení ovoce Ducha.“ Inspirací k němu bude text z Bible, Listu Galatským 5. kapitoly a veršů 22 až 25. Během deseti dnů 7. až 16.1. se budou po celém světě scházet skupiny věřících k hodinovým společným modlitbám. Jedenáctý den 17.1. připadá na sobotu, která se stane oslavou všeho, co Bůh vykonal jako odpověď na společné modlitby.
Pro každý den modliteb byly připraveny tématické listy (ke stažení zde).

Setkání proběhnou v těchto termínech (začneme v úterý):

Út 6.1. – Slávka Vaňurová – Moravský Krumlov – 18h

Pá 9.1. – Modlitebna – Ivančice – 18h

So 10.1. – Modlitebna – Ivančice – 14h

Ne 11.1. – Modlitebna – Ivančice – 18h

Po 12.1. – Klodovi – Ivančice – 18h

Út 13.1. – Slávka Vaňurová – Moravský Krumlov – 18h

Pá 16.1. – Modlitebna – Ivančice – 18h

So 17.1. – Modlitebna – Ivančice – 14h

 

Víkendovka „Škrdlovice“ (říjen 2014)

Škrdlovice je nenápadná obec ležící několik kilometrů severně od Žďáru nad Sázavou. V říjnu tam naše sborové společenství mohlo prožít díky Bohu příjemný víkend v krásném prostředí Vysočiny. Kapacita chaty, kde jsme byli ubytování, je dost velká, a tak někteří měli strach (včetně mě, přiznávám), zda se nám podaří ji naplnit. Nakonec se ale prosadil nadšenecký zápal Tomáše Dymáčka, našeho kazatele, a díky Bohu za to. V posledních dnech před oním víkendem se hlásilo totiž tolik lidi, až vznikly obavy, zda kapacita chaty bude stačit. Obavy se nenaplnily a tak jsme mohli strávit čas nejen s těmi, které potkáváme pravidelně v našem společenství, nýbrž i s těmi, které tak často nevidíme nebo se seznámit se zcela novými lidmi.

Počasí sice nebylo příliš vstřícné, protože bylo chladno a vlhko, to ovšem nezabránilo sobotní odpolední procházce po okolí Škrdlovic. Díky Liborovi, Esterce, Vojtovi a dalším byla pro děti připravena putovní hra se stanovišti, na jejímž konci je čekal ukrytý poklad. Trasa hry probíhala podél nádrže Velké Dářko, která skýtá krásné výhledy i při mlhavém a deštivém počasí. Naneštěstí jsme v lese u pokladu narazili na mrzutého myslivce, kterého dětská radost a smích z nalezeného pokladu zřejmě vyrušila z klidu při vyhlížení zvěře. Dramatický okamžik nezkazil potěšení z nalezení pokladu. Příliš jsme se však nezdržovali, protože  začínalo pršet a tak jsme bez meškání vyrazili zpátky do chaty, kde se lup rozdělil mezi děti. Ostatní dospělí, kteří se hry nezúčastnili, šli na procházku (či spíše na výlet) a obešli dokola celou nádrž Velké Dářko.

Nejen venku, nýbrž i v chatě jsme prožili pěkné chvíle při písních, vzájemném sdílení a naslouchání slova z Bible, při němž nás vedl náš kazatel Tomáš. V sobotu večer se pak jídelní salónek proměnil v „hernu“ – naštěstí při deskových hrách nejde ani o zisk, nebo peněžní částky, nýbrž o čistou radost ze společné hry.

O tom, co jsem prožili, by se dalo zřejmě napsat mnohem víc a každý z nás si jistě odvezl jinou osobní vzpomínku (někteří projeli okolí na kole, jiní obětovali nedělní snídaní pro nalezení multikešky … atd.). Věřím, že jsme vděčni našemu Bohu za společně strávený čas, za společenství a krásnou přírodu. Bez ochotných a obětavých lidí by to ovšem rovněž nešlo, takže díky Tomášovi, Vojtovi, Liborovi a Esterce, Marině (za vynikající sobotní oběd) a všem ostatním, kteří se na této akci jakkoli podíleli.

Zde jsou postřehy některých účastníků:

Tomáš, kazatel:

Pro mě byl víkend ve Škrdlovicích velmi obohacující. Znovu jsem si uvědomil, jak je skvělé prožívat čas spolu, udělat si čas na to vyslechnout jeden druhého a prostě se v tom životě tak nějak neformálně potkat. Zároveň mám vždycky velkou radost, když na takové setkání může přijet někdo úplně nový a to se i tentokrát stalo. Vlastně díky chatě jsem získal úplně nové kamarády, Vaška a Martinu, o kterých jsem před časem ani netušil, že bydlí tak blízko. Myslím, že to bylo velmi požehnané!“

Lucka:

Víkendovka ve Škrdlovicích pro mě byla velkým povzbuzením, že na těžkosti života člověk nemusí být sám, ale může patřit do tak skvělé Boží rodiny. Seznámila jsem se s novými lidmi, získala nové přátele, posílila přátelství starší. Byla jsem také příjemně překvapená množstvím účastníků, kteří nepatří do našeho tradičního sborového „kroužku“ – a i díky tomu byla atmosféra příjemně otevřená a osvěžující. Díky Pánu za to a těším se na příště.

Miladka:

Víkendovka byla super, opět jsem se přesvědčila, jak je dobré „být pospolu“ Bůh nám přál i počasím. Zaznělo Boží slovo, při společných hrách a rozhovorech (večerních) jsme se nasmáli. Ráda vzpomínám na chvíle v přírodě. Ticho i sdílení, poznávání druhých. Takže když Pán dá, budu se těšit na další 🙂

Fotogalerie - Víkendovka „Škrdlovice“ (říjen 2014)