Deset dnů modliteb

Ve dnech 7. až 17.1. 2015 proběhne celosvětově v naši církvi Deset dnů modliteb na téma „Zakoušení ovoce Ducha.“ Inspirací k němu bude text z Bible, Listu Galatským 5. kapitoly a veršů 22 až 25. Během deseti dnů 7. až 16.1. se budou po celém světě scházet skupiny věřících k hodinovým společným modlitbám. Jedenáctý den 17.1. připadá na sobotu, která se stane oslavou všeho, co Bůh vykonal jako odpověď na společné modlitby.
Pro každý den modliteb byly připraveny tématické listy (ke stažení zde).

Setkání proběhnou v těchto termínech (začneme v úterý):

Út 6.1. – Slávka Vaňurová – Moravský Krumlov – 18h

Pá 9.1. – Modlitebna – Ivančice – 18h

So 10.1. – Modlitebna – Ivančice – 14h

Ne 11.1. – Modlitebna – Ivančice – 18h

Po 12.1. – Klodovi – Ivančice – 18h

Út 13.1. – Slávka Vaňurová – Moravský Krumlov – 18h

Pá 16.1. – Modlitebna – Ivančice – 18h

So 17.1. – Modlitebna – Ivančice – 14h

 

Víkendovka „Škrdlovice“ (říjen 2014)

Škrdlovice je nenápadná obec ležící několik kilometrů severně od Žďáru nad Sázavou. V říjnu tam naše sborové společenství mohlo prožít díky Bohu příjemný víkend v krásném prostředí Vysočiny. Kapacita chaty, kde jsme byli ubytování, je dost velká, a tak někteří měli strach (včetně mě, přiznávám), zda se nám podaří ji naplnit. Nakonec se ale prosadil nadšenecký zápal Tomáše Dymáčka, našeho kazatele, a díky Bohu za to. V posledních dnech před oním víkendem se hlásilo totiž tolik lidi, až vznikly obavy, zda kapacita chaty bude stačit. Obavy se nenaplnily a tak jsme mohli strávit čas nejen s těmi, které potkáváme pravidelně v našem společenství, nýbrž i s těmi, které tak často nevidíme nebo se seznámit se zcela novými lidmi.

Počasí sice nebylo příliš vstřícné, protože bylo chladno a vlhko, to ovšem nezabránilo sobotní odpolední procházce po okolí Škrdlovic. Díky Liborovi, Esterce, Vojtovi a dalším byla pro děti připravena putovní hra se stanovišti, na jejímž konci je čekal ukrytý poklad. Trasa hry probíhala podél nádrže Velké Dářko, která skýtá krásné výhledy i při mlhavém a deštivém počasí. Naneštěstí jsme v lese u pokladu narazili na mrzutého myslivce, kterého dětská radost a smích z nalezeného pokladu zřejmě vyrušila z klidu při vyhlížení zvěře. Dramatický okamžik nezkazil potěšení z nalezení pokladu. Příliš jsme se však nezdržovali, protože  začínalo pršet a tak jsme bez meškání vyrazili zpátky do chaty, kde se lup rozdělil mezi děti. Ostatní dospělí, kteří se hry nezúčastnili, šli na procházku (či spíše na výlet) a obešli dokola celou nádrž Velké Dářko.

Nejen venku, nýbrž i v chatě jsme prožili pěkné chvíle při písních, vzájemném sdílení a naslouchání slova z Bible, při němž nás vedl náš kazatel Tomáš. V sobotu večer se pak jídelní salónek proměnil v „hernu“ – naštěstí při deskových hrách nejde ani o zisk, nebo peněžní částky, nýbrž o čistou radost ze společné hry.

O tom, co jsem prožili, by se dalo zřejmě napsat mnohem víc a každý z nás si jistě odvezl jinou osobní vzpomínku (někteří projeli okolí na kole, jiní obětovali nedělní snídaní pro nalezení multikešky … atd.). Věřím, že jsme vděčni našemu Bohu za společně strávený čas, za společenství a krásnou přírodu. Bez ochotných a obětavých lidí by to ovšem rovněž nešlo, takže díky Tomášovi, Vojtovi, Liborovi a Esterce, Marině (za vynikající sobotní oběd) a všem ostatním, kteří se na této akci jakkoli podíleli.

Zde jsou postřehy některých účastníků:

Tomáš, kazatel:

Pro mě byl víkend ve Škrdlovicích velmi obohacující. Znovu jsem si uvědomil, jak je skvělé prožívat čas spolu, udělat si čas na to vyslechnout jeden druhého a prostě se v tom životě tak nějak neformálně potkat. Zároveň mám vždycky velkou radost, když na takové setkání může přijet někdo úplně nový a to se i tentokrát stalo. Vlastně díky chatě jsem získal úplně nové kamarády, Vaška a Martinu, o kterých jsem před časem ani netušil, že bydlí tak blízko. Myslím, že to bylo velmi požehnané!“

Lucka:

Víkendovka ve Škrdlovicích pro mě byla velkým povzbuzením, že na těžkosti života člověk nemusí být sám, ale může patřit do tak skvělé Boží rodiny. Seznámila jsem se s novými lidmi, získala nové přátele, posílila přátelství starší. Byla jsem také příjemně překvapená množstvím účastníků, kteří nepatří do našeho tradičního sborového „kroužku“ – a i díky tomu byla atmosféra příjemně otevřená a osvěžující. Díky Pánu za to a těším se na příště.

Miladka:

Víkendovka byla super, opět jsem se přesvědčila, jak je dobré „být pospolu“ Bůh nám přál i počasím. Zaznělo Boží slovo, při společných hrách a rozhovorech (večerních) jsme se nasmáli. Ráda vzpomínám na chvíle v přírodě. Ticho i sdílení, poznávání druhých. Takže když Pán dá, budu se těšit na další 🙂

Fotogalerie - Víkendovka „Škrdlovice“ (říjen 2014)

Sborová víkendovka – chata Dobrá voda u Třebíče

Galerie

Galerie obsahuje celkem 7 obrázků.

V polovině května prožilo naše společenství víkend v chatě Dobrá voda u Třebíče. Ačkoliv Pán Bůh vydatně zaléval přírodu téměř bez přestání a ven šli jen ti nejstatečnější, přesto jsme prožili pěkné chvíle, kdy jsme mohli slyšet osobní životní příběhy některých … Celý příspěvek

Ordinace Tomáše Dymáčka

Galerie

Galerie obsahuje celkem 3 obrázky.

Tři fotografie ze slavnostní bohoslužby z Třebíče – ordinace našeho kazatele Tomáše Dymáčka. Ačkoliv událost proběhla dávno (v březnu), stále rádi na ní vzpomínáme a jsme Bohu vděčni za službu, kterou Tomáš a Lucka Dymáčkovi vykonávají. 

Křest Ivonky Prokopové 21. června v řece Jihlavě (Hrubšice)

pozvánka_křest_Ivonka

V pátek 21. června prožilo naše společenství mimořádnou událost. Ivonka Prokopová se rozhodla odevzdat svůj život Ježíši Kristu, toto své rozhodnutí veřejně vyznat a stvrdit křtem ponoření. Bohoslužba i obřad křtu proběhl u řeky Jihlavy v Hrubšicích. Obřad vedl br. Jan a Tomáš Dymáček.

Někteří z nás měli sice problémy s dojezdem na čas na určené místo, takže se začalo se zpožděním. Ten den to ale nevadilo, neboť byl nejdelší den v roce (letní slunovrat), a tak se zdálo, jakoby se slunce nechtělo skrýt za horizont. Více než slunce ovšem zářila Ivonka, která po vystoupení z řeky neskrývala (a spolu s ní i my ostatní) své hluboké vnitřní pohnutí. Avšak mohlo to být jinak? V krásné přírodní scenérii, v niž lze pozorovat ruku Stvořitele, se jeden člověk rozhodl následovat Ježíše a nastoupit tak cestu víry a důvěry v Boha. Zpoždění, horko a dotěrní komáři v žádném ohledu nemohli narušit slavnostní okamžiky.

Děkuji Bohu, že jsme mohli být svědky i účastníky této události. Kéž je Ivončin čin inspirací pro ty, kteří se ještě pro Boha nerozhodli, ale i pro pokřtěné, abychom tak všichni společně rostli ve víře a lásce a svědčili o nekonečné moci Hospodinově. Ivonce přejeme plnost Božího požehnání, aby její srdce bylo naplněno pokojem a radostí.

Křest Ivonky Prokopové

 

Večeře Páně – 23. března

Milé sestry, bratři, přátelé,

tuto sobotu chceme společně prožít naše vyznání víry v Ježíše Krista, který našeho největšího nepřítele – smrt – porazil tím, že sám zemřel. Proto vás srdečně zvu na bohoslužbu Večeře Páně na 23. března v modlitebně v Ivančicích. Kázáním z Božího slova a chlebem a vínem nám poslouží kazatelé Jan Dymáček a Tomáš Dymáček

V poledne budeme mít společný oběd. Polévku připraví sestra Marina Jemelka a na „další chody“ přispějí ostatní podle možností.

Odpoledne budeme mít od 14h setkání s kazatelem Janem Dymáčkem, který bude hovořit na téma financování v církvi.

4062400583_0627093873_bPozvánka na Google+Pozvánka VP na Google+