Návštěva bratra Oleha Kharlamova

V sobotu 21. ledna 2023 naše sborové společenství navštívil kazatel br. Oleg Charlamov s  manželkou. Bratr slouží jako koordinátor pro uprchlíky a navštěvuje skupiny ukrajinských členů na území naši unie. Jsme vděční našemu Bohu za povzbudivé kázání z Božího slova, za sdílení a zkušenosti bratra Charlamova z jeho služby na Ukrajině a v dalších zemích středovýchodní Asie. Děkujeme s. Svitlance Hrynyk za tlumočení kázání a dotazů na bratra. Přejeme bratru a jeho rodině hojnost Božího požehnání a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. 

Na modlitbách prosíme Boha, aby ukončil válku a utrpení ukrajinského národa, s nímž celým srdcem soucítíme a vyjadřujeme solidaritu. 

 

Novoroční bohoslužba

V sobotu 7. ledna 2023 jsem prožili novoroční bohoslužbu, která byla vyplněna velkou vděčností a chválou našemu nebeskému Otci. Také jsme zavzpomínali na uplynulý rok. Zejména jsem vděčni za všechny děti, které patří do našeho společenství a věříme, že se cítí mezi námi dobře. Součástí programu bylo tradiční rozdávání novoročních veršů ve formě knižních záložek, které mohou doprovázet jejího držitele celý rok.

Pro naše sborové společenství byl vybrán tento biblický verš:

„Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.“

(Žalm 28,7)

Pro děti byl vybrán tento biblický verš:

„Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské. Požehnal jim a šel dál.“

(Matouš 19,13-15)

Sobota Díkůvzdání

Minulou sobotu jsme prožili bohoslužbu Díkůvzdání. Pestrý program svým vystoupením obohatily zejména děti! 🙂 Mohli jsme si uvědomit velkou vděčnost vůči Bohu za všechno, co jsme v letošním roce prožili, čím nás Bůh obdařil, a jakým způsobem provázel každého z nás.

 

 

Dny evropského dědictví Ivančice 2022

V rámci Dnů evropského dědictví byly 10. a 11. září zpřístupněny památky Jednoty bratrské v Ivančicích. Počasí letos tolik nepřálo jako v minulých letech, přesto byl doprovodný program opět zajímavý i poučný. Vážíme si každého, kdo přišel a svou přítomností podpořil naši snahu pěstovat památku na duchovní a kulturní odkaz Jednoty bratrské v Ivančicích. Těšíme se opět za rok! 🙂

Dny evropského dědictví Ivančice 2022

V rámci Dnů evropského dědictví 2022 Vás srdečně zveme na návštěvu Památky Jednoty bratrské v Ivančicích v ulici Ve Sboru.
Na základech modlitebny Jednoty bratrské zde proběhne bohoslužba – v sobotu 10.9. od 15h.
 
Těšíme se na Vaši návštěvu.
 

Program:

Sobota 10. září (13h až 17h)

🔸13.30h: přednáška Kláry Sovové o archeologických nálezech z objektů Jednoty bratrské

🔸15.00h: venkovní veřejná bohoslužba

🔸16.30h: komentovaná prohlídka areálu

Neděle 11. září (13h až 17h)

🔹13.00h-17.00h: tisk na dobovém tiskařském lisu a ražení historických mincí (Roman Prokeš)

🔹13.30h tisk bratrského kancionálu (Roman Prokeš)

🔹15.00h: hudební prezentace. bratrských kancionálů (Michael Pospíšil)

🔹16.30h: komentovaná prohlídka areálu

Na programu se podílejí:

CASD v Ivančicích, ČCE FS v Silůvkách, KIC Ivančice.

Biblická soutěž 2020 – vyhodnocení

Milí přátelé,
Biblická soutěž 2020 se s Vámi loučí. Všem, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme a v následujících dnech Vám zašleme upomínkový list – letos pouze v elektronické podobě. A všichni vytrvalí soutěžící se mohou těšit ještě na další odměnu – tu již v tištěné verzi.
Mějte se hezky a ať Vás neopouští radost a nadšení ze čtení Božího slova, ať z něj neustále čerpáte sílu i moudrost a je Vám světlem na cestě životem.
L+T Mikovi