Večeře Páně – 23. března

Milé sestry, bratři, přátelé,

tuto sobotu chceme společně prožít naše vyznání víry v Ježíše Krista, který našeho největšího nepřítele – smrt – porazil tím, že sám zemřel. Proto vás srdečně zvu na bohoslužbu Večeře Páně na 23. března v modlitebně v Ivančicích. Kázáním z Božího slova a chlebem a vínem nám poslouží kazatelé Jan Dymáček a Tomáš Dymáček

V poledne budeme mít společný oběd. Polévku připraví sestra Marina Jemelka a na „další chody“ přispějí ostatní podle možností.

Odpoledne budeme mít od 14h setkání s kazatelem Janem Dymáčkem, který bude hovořit na téma financování v církvi.

4062400583_0627093873_bPozvánka na Google+Pozvánka VP na Google+