Návštěva kazatele br. Pavla Zvolánka v Ivančicích

Nedávno (18. února) naše společenství prožilo díky návštěvě manželů Zvolánkových velmi příjemnou a požehnanou sobotu. Kazatel br. Pavel Zvolánek je vedoucím Vězeňské duchovenské péče v ČR a také vězeňským kaplanem, proto nám během sobotního odpoledne představil svou službu ve věznicích. Hovořil velmi zajímavě o její praktické náplni a konkrétním významu pro vězně a o její veselých i stinných stránkách. Přítomní mohli klást dotazy týkající se této služby. Zájem byl o to větší, že někteří jsou zapojeni nebo se chtějí zapojit do služby pro vězně ve věznici v Příbrami. Věříme, že Pán Bůh požehná tuto službu, stejně jako službu br. Pavla Zvolánka.

Chata v Zakřanech – sobota 21.5.2016

Milí přátelé, v sobotu 21.5.2016 máme možnost se spolu opět setkat na chatě.
Tentokrát se chata nachází 10 km od Ivančic v Zakřanech.
Program začíná v 9:15.
Bude společný oběd, který má připravený Marina, kdo může, ať přispěje k obědu a večeři domácími dobrotami 🙂
Večer bude zakončený táborákem, kde je možnost opékání.
V souvislosti s bohoslužbou na chatě v Zakřanech se bohoslužba v Ivančicích nekoná.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání se všemi Vámi.
chata zakrany