Znovuzasvěcení

Dnešní sobotou jsme dokončili studium knih Ezdráš a Nehemiáš, část historie izraelského národa.
Židé, kteří jsou v zajetí v Babylónské říši, dostávají možnost se vrátit do zničeného Jeruzaléma, znovu vystavět chrám a město Jeruzalém. Celý příspěvek