Křest Ivonky Prokopové 21. června v řece Jihlavě (Hrubšice)

pozvánka_křest_Ivonka

V pátek 21. června prožilo naše společenství mimořádnou událost. Ivonka Prokopová se rozhodla odevzdat svůj život Ježíši Kristu, toto své rozhodnutí veřejně vyznat a stvrdit křtem ponoření. Bohoslužba i obřad křtu proběhl u řeky Jihlavy v Hrubšicích. Obřad vedl br. Jan a Tomáš Dymáček.

Někteří z nás měli sice problémy s dojezdem na čas na určené místo, takže se začalo se zpožděním. Ten den to ale nevadilo, neboť byl nejdelší den v roce (letní slunovrat), a tak se zdálo, jakoby se slunce nechtělo skrýt za horizont. Více než slunce ovšem zářila Ivonka, která po vystoupení z řeky neskrývala (a spolu s ní i my ostatní) své hluboké vnitřní pohnutí. Avšak mohlo to být jinak? V krásné přírodní scenérii, v niž lze pozorovat ruku Stvořitele, se jeden člověk rozhodl následovat Ježíše a nastoupit tak cestu víry a důvěry v Boha. Zpoždění, horko a dotěrní komáři v žádném ohledu nemohli narušit slavnostní okamžiky.

Děkuji Bohu, že jsme mohli být svědky i účastníky této události. Kéž je Ivončin čin inspirací pro ty, kteří se ještě pro Boha nerozhodli, ale i pro pokřtěné, abychom tak všichni společně rostli ve víře a lásce a svědčili o nekonečné moci Hospodinově. Ivonce přejeme plnost Božího požehnání, aby její srdce bylo naplněno pokojem a radostí.

Křest Ivonky Prokopové