Biblická soutěž 2020

Milé Boží děti!

Po dalších pěti letech opět otevíráme nový, již 3. ročník, Biblické
soutěže. Všechny Vás srdečně zveme ke studiu Božího slova, touto
„soutěžně-nesoutěživou“ formou, kde si můžete ověřit své znalosti Bible,
ale věříme, že také objevíte a postřehnete věci, kterých jste si dříve
nevšimli a hlavně, že se opět utvrdíte v tom, jak mocný, moudrý a dobrý
je náš nebeský Otec.

Přejeme hodně radosti a nadšení při studiu Knihy knih a také moudrost a
pokoru k naslouchání Božímu vedení v každodenním životě.

L + T Mikovi

PS: Pravidla jsou opět stejná, tj:
Zapojit se může kdokoli, odkudkoli, jako jednotlivec nebo skupina. Soutěž bude probíhat v průběhu celého roku ve dvanácti kolech. Otázky jednotlivých kol budou postupně zveřejňovány zde na stránkách vždy na začátku měsíce. Do konce daného měsíce pak můžete své odpovědi zasílat na adresu biblickasoutez[zavináč]seznam.cz nebo je odevzdat osobně. Všichni, od kterých odpovědi obdržíme, dostanou od nás zpětnou vazbu v podobě správných řešení a připsaných bodíků. Prosím, s vašimi odpověďmi uveďte také jméno / přezdívku, pod kterou může být vaše hodnocení zde na stránkách průběžně zveřejňováno.

 

 

Znovuzasvěcení

Dnešní sobotou jsme dokončili studium knih Ezdráš a Nehemiáš, část historie izraelského národa.
Židé, kteří jsou v zajetí v Babylónské říši, dostávají možnost se vrátit do zničeného Jeruzaléma, znovu vystavět chrám a město Jeruzalém. Celý příspěvek