Návštěva br. Mikuláše Pavlíka – 1. prosince

Dne 1. prosince jsme prožili zvláštní sobotní bohoslužbu díky návštěvě br. Mikuláše Pavlíka, předsedy Česko-slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. Bratr Mikuláš spolu s manželkou strávil s námi celý sobotní den. Dopoledne měl kázání na téma naši křesťanské a adventistické identity na příkladu Jana Křtitele, který na dotaz „kdo jsi?“ odpovídal svým tazatelům vždy stejným směrem – odkazoval k Mesiáši. Neukazoval na sebe, ale na toho, kdo měl přijít.

Bratr pak nám posloužil z Božího slova i odpoledne, ale ještě před tím jsme měli společný oběd, po němž následovala procházka na židovský hřbitov, kterým nás provedla a o němž nám fundovaně vykládala místní správkyně hřbitova paní Věra Jelínková. Během odpolední bohoslužby jsme slyšeli zamýšlení, které bylo zaměřeno na hlavní důrazy 24 kap. Matoušova evangelia – otázky času a znamení příchodu Ježíše Krista. Kromě společeného zpěvu byl i prostor na otázky na bratra Pavlíka, který ochotně odpovídal a vysvětloval případné nejasnosti.

Radost ze společně stráveného času mohla být o to větší, že nás po delší době navštívila rodina Brabců (Marián, Janka, Míša a Honzík).

Díky Bohu za to.

Přemek.