Jsi taky dokonalý?

Podívám-li se kolem sebe, můžu si hrdě gratulovat, že nejsem jako ti ostatní „neznabozi“ kolem mne.
Narodil jsem se v pokolení Benjamina. Není nás v tomto kmeni mnoho, ale  pocházeli z něj význační lidé našeho národa. Byl jsem plný horlivosti pro Boha. Vystudoval jsem jednu z nejlepších škol. Znal jsem všechny nařízení, příkazy a zákazy. A před zákonem jsem byl bez úhony. Byl jsem dokonalý.
Život běžel v poklidu, až do doby, kdy se ukázala skupina lidí, kteří mluvili o Ježíši. A co více, mluvili o něm jako o Mesiáši. O člověku, o kterém lidé říkali, že je to žrout a pijan vína.
Je pravda, že dělal zázraky do té doby nevídané a uzdravil spoustu lidí. Jeho následovníci však narušovali naše zaběhlé zvyky a už i náš vládce si všiml, že se tu něco nekalého děje.
Tohle jsem musel zastavit. Pustil jsem se do práce jako soukromé očko. Vyhledával jsem tyto lidi a nechával zavřít do vězení. A jelikož jsem v tom byl dobrý, vyžádal jsem si doporučující dopis pro místní radu v Damašku, abych rozšířil svoje působiště.
A pak se to stalo. Na cestě do Damašku mě zastavil. ON. Ten Ježíš, kterého jsem já chtěl vytlouct lidem z hlavy. Toto setkání s Ním mě změnilo. On mne naučil jak zákon, který jsem dodržoval, uplatnit i ve vztahu k druhým lidem. Ukázal mi, že Jeho království není z tohoto světa, ale stejně je už tady na zemi. A musím smutně konstatovat, že někteří lidé v něm nebudou.
A to lidé nespravedliví, nemravní, zvrácení, modláři, smilníci, cizoložníci, lupiči a zloději, lakomci, opilci, či utrhači. Lidé kteří se věnují magii, vyvolávají hádky, rozbroje a rozkoly, lidé žárliví a podlí, závistiví a lidé žijící nestřídmě.
Naopak, to dobré nám ON dáva prostřednictvím přímluvce, kterého poslal k nám na Zem, když ON sám po svém vzkříšení odešel za svým otcem. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

Poznal jsem, že nikdo není spravedlivý, není ani jeden.
A když teď hodnotím zpětně svůj život, to vše, co jsem měl předtím, pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení.

A co ty můj příteli, už jsi Ho taky potkal?

TMi

Film Dekalog IV

V sobotu 15.12. od 14h bude promítání dalšího díl z filmové serie Krzysztofa Kieślowského „Dekalog, čtyři“ (Cti otce svého a matku svou). Tento díl patři mezi ty nejlepší z celé série!

Koncert skupiny Šeptem – 8. prosince

Členové skupiny „Šeptem“, z nichž čtyři patří do našeho společenství víry – Vojta a Magda Polákovi a Tomáš a Lucka Dymáčkovi, zvou všechny na svůj koncert při příležitosti křtu  nového alba. Místo a čas konání koncertu: Kino Koruna v Břeclavi (U Tržiště 1), sobota 8. prosince 2012 v 16h. Více na plakátu:Koncert skupiny Šeptem

 

 

Cestopis z Izraele

Zveme vás na cestopis z Izraele, který se bude konat 10. listopadu od 14h v modlitebně CASD v Ivančicích. Provázet vás budeme nejen po místech, která jsme navštívili, ale i tím jak jsme poznali tamní lidi, způsoby a jídlo – chystáme pro vás bohatou ochutnávku tradičního jídla.

Miriam a Michal Schejbalovi