Znovuzasvěcení

Dnešní sobotou jsme dokončili studium knih Ezdráš a Nehemiáš, část historie izraelského národa.
Židé, kteří jsou v zajetí v Babylónské říši, dostávají možnost se vrátit do zničeného Jeruzaléma, znovu vystavět chrám a město Jeruzalém. Okolní národy vidí veliké Boží požehnání, které Bůh svému lidu uděluje a stavba chrámu a potom i obnova hradeb jde rychle kupředu. Po dostavění chrámu se sejde celé shromáždění na slavnost posvěcení chrámu a obnovení bohoslužby. Lidé se zavazují Bohu sliby a odvrací se od pohanských zvyků. Ovšem né na dlouho…

O několik století později se Ježíš na svátky posvěcení Jeruzalémského chrámu prochází v chrámu. Ty svátky odkazovaly na znovuposvěcení chrámu, které se událo po porážce Antiocha 4. Epifana Judou Makabejským. Antiochus předtím vyplenil Jeruzalémský chrám, znesvětil jej tím, že do něj nanosil sochy svých bohů a na oltáři obětoval vepře. Byl to Boží zazrak, který se stal, když malá hrstka Makabejských několikrát porazila velkou Antiochovu armádu. Po vyčištění chrámu se konala slavnost jeho posvěcení pro jediného živého Boha. V chrámu při vyklízení našli olej do svícnu pouze na jediný den. Udělat nový olej trvalo celých 8 dní. A po celou tu doby vydržel ten svícen svítit i s tak malým množstvím oleje. Dodnes se tyto svátky připomínají, stejně tak jako za doby Ježíše.

A co si z těchto dvou příběhů můžeme vzít do svého života?

Pavel píše, že naše těla jsou chrámem Ducha svatého. Jak vypadá tento chrám? Je čistý? Nebo je v něm místnost Tobiáše Amónského a sochy cizích bohů s jejich nemorálním chováním? Co si nosíme do chrámu? Je to, na co se díváme a co posloucháme, v souladu se Svatým Bohem a nebo to odporuje Boží morálce?

Minulý týden jsme vzpomínali na poslední Ježíšovu večeři s učedníky. Byla to taková příležitost vyčistit chrám a obnovit sliby Bohu. Jak dlouho nám vydrží náš chrám čistý? A jak dlouho se budeme držet svých slibů?

Bůh je svatý a nesnese ve své blízkosti hřích. „Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy.“ židům 10,26

„Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.“ 1. Petrova 1,15

Příspěvek byl publikován v rubrice Křesťanský život a jeho autorem je ToMik. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.