Křest Tomáše Tomečka

„Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.“
„Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“    Bible

Událost, kterou sleduje celé nebe a my jsme mohli být u toho. Náš kamarád Tom, který přišel do naší Boží rodiny, se rozhodl veřejně vyznat, že Ježíš je jeho Pán a Spasitel.

Ježíš nás povolal být jeho následovníky, ba doslova veslaři na lodi. Pro někoho to může být otrokářská galéra. Avšak pro toho, kdo ví, jaký má loď cíl a kdo zná jejího kapitána, to je loď, co vyhrává závod. Závod o život. Tomáš toho Kapitána poznal a jeho život dostal nový cíl.

Tome, přejeme Ti, aby jsi stejně jako Pavel mohl jednou říci:

„Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“   2.Timoteova  4,7-8

krest tomase tomecka
krest tomase tomecka-

Chata v Zakřanech – sobota 21.5.2016

Milí přátelé, v sobotu 21.5.2016 máme možnost se spolu opět setkat na chatě.
Tentokrát se chata nachází 10 km od Ivančic v Zakřanech.
Program začíná v 9:15.
Bude společný oběd, který má připravený Marina, kdo může, ať přispěje k obědu a večeři domácími dobrotami 🙂
Večer bude zakončený táborákem, kde je možnost opékání.
V souvislosti s bohoslužbou na chatě v Zakřanech se bohoslužba v Ivančicích nekoná.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání se všemi Vámi.
chata zakrany

Biblická soutěž 2015 – vyhodnocení

Milí soutěžící,
rok 2015 je za námi a s ním i tato celoroční Biblická soutěž. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a přejeme i nadále hodně nadšení ze studia Božího slova.
Všichni, kteří vytrvale bádali a zaslali nám své odpovědi alespoň za 10 měsíců, se můžou těšit na upomínku v podobě diplomu a hezké knížky.

Výsledková listina po dvanáctém kole: Celý příspěvek