Novoroční bohoslužba 2017

V sobotu 21. ledna jsme se po dobrém společném obědě sešli ve 14hod.  na novoroční bohoslužbě. Sice je už půl ledna za námi, ale dělat novoroční takto pozdě je v našem sboru už skoro tradice. Celé odpoledne se neslo v duchu Stvoření.

O stvoření se nejvíce dozvídáme hned na v prvních kapitolách Bible. Celá Bible je však protkaná verši o stvoření a na ty jsme se ve čtyřech částech zaměřili.

S naším kazatelem Tomem jsme přemýšleli o následujících tématech, které jsme doplnili čtením veršů :

  • Stvoření od počátku
  • Stvoření přírody
  • Stvoření vztahů
  • Stvoření pokoje

Jednotlivé bloky byly od sebe oddělené vstupy jako sólo pro klavír, zavzpomínání na uplynulý rok při fotkách, klavírová čtyř-ručka, báseň a píseň.

Nakonec jsme si vybrali záložky, na kterých byl napsaný verš, který nás má provázet v tomto roce.

Pro sbor byl vybrán verš:

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.“

Sofoniáš 3,17

Pro mládež :

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

Koloským 3,12.14

A pro děti:

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi.

Matouš 7,12

A jelikož nám bylo spolu fajn, rozcházeli jsme se domů až skoro za šera. Bůh Vás provázej po celý tento rok 2017.

-TMi-

Příspěvek byl publikován v rubrice Ze života sboru a jeho autorem je ToMik. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.